VIDEO QUẢNG CÁO
CHỨNG NHẬN & THÀNH TÍCH
LIÊN KẾ WEBSITE
Hỗ trợ online

Cà Mau: Đại lý Hoàng Quốc lãi hơn 1 tỷ đồng

Tôm đại Lý Hoàng Quốc tại Cà Mau.
Tôm nuôi 110 ngày size 24 con. Thu 10.3 tấn. Thức ăn sử dụng 13 tấn. Hệ số FCR 1.26.
Giá 162 nghìn/.kg. Lợi nhuận hơi 1 tỷ.
Sử dụng thức ăn tăng trọng Sunsea S888 và siêu tăng trọng chuyên thúc tôm V999Công Ty Thủy Sản Việt Hoa