VIDEO QUẢNG CÁO
CHỨNG NHẬN & THÀNH TÍCH
LIÊN KẾ WEBSITE
Hỗ trợ online

Văn Hóa Evergreen

Lý niệm trọng tâm
 
Bối cảnh xí nghiệp: Thương hiệu hàng đầu, EVERGREEN trường tồn

Sứ mệnh xí nghiệp: Dốc toàn sức phát triển ngành nông nghiệp, để ra tạo giá trị cho người sử dụng, cung cấp thực phẩm an toàn, dinh dưỡng, lành mạnh, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân loại.

Giá trị quan xí nghiệp:
 • Thành thật tín nghĩa,
 • Cống hiến hết mình,
 • Chú trọng thực tế ,
 • Sáng tạo cái mới.
Mục tiêu xí nghiệp:
 • EVERGREEN chuyên nghiệp hóa,
 • EVERGREEN công nghiệp hóa,
 • EVERGREEN quốc tế hóa
Nguyên tắc xử lý các mối quan hệ quan trọng:

1. Khách hàng, nhân viên và cổ đông.
    Khách hàng hài lòng, nhân viên hài lòng, cổ đông hài lòng

2. Đồng nghiệp trong công ty.
    Học hỏi, hợp tác, cùng thắng lợi 

3. Đối với công ty trực thuộc
    Phục vụ đại cục, thực hiện đến nơi, nổi bật đặc điểm, cống hiến giá trị

4. Trách nhiệm với xã hội
   Tuân thủ pháp luật, phát triển khoa học, làm người công dân doanh nghiệp tốt

Nguyên tắc quản lý chính:
 • Lấy nguyên tắc con người làm căn bản
 • Hiệu suất dẫn hướng cho nguyên tắc
 • Nguyên tắc đơn giản và hiệu quả cao   
 • Nguyên tắc chủ động giao tiếp
 

 


Công Ty Thủy Sản Việt Hoa