VIDEO QUẢNG CÁO
CHỨNG NHẬN & THÀNH TÍCH
LIÊN KẾ WEBSITE
Hỗ trợ online

Tập Đoàn Evergreen

Công ty cổ phần hữu hạn thực nghiệp thức ăn Evergreen Quảng Đông Trung Quốc được thành lập vào năm 1995, là một xí nghiệp tư nhân nhất thể từ sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản, nhân giống, chế phẩm sinh học và thuốc thú y, thương mại xuất nhập khẩu.
    Công ty sở hữu 32 công ty con, phân bố tại các khu vực như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến, Giang Tô, Triết Giang, Hồ Bắc, Cát lâm v.v… và các nước Đông Nam Á như Việt Nam. Trong đó sản lượng tiêu thụ thức ăn thủy sản đực chủng liên tiếp nhiều năm đứng hàng đầu tại thị trường Trung Quốc.  
     Công ty được nhận định là “ xí nghiệp chủ chốt đi đầu trong sự nghiệp nông nghiệp hóa công nghiệp hóa quốc gia” xí nghiệp công nghệ cao mới”, năm 2014 được bình chịn là “doanh nghiệp đổi mới khoa học kỹ thuật toàn diện” trong ngành thức ăn chăn nuôi Trung Quốc.
     Công ty chủ trì xây dựng 5 hạng mực tiêu chuẩn quốc gia về thức ăn và 1 hạng mục tiêu chuẩn quốc gia kỹ thuật tôm giống, hiện có phát minh sáng chế và bằng sáng chế 55 hạng mục mới, đồng thời kết hợp với đại học Trung Sơn cùng nhay lựa chọn nhân giống chủng loại tôm thẻ chân trắng Nam Mỹ mới “ số 1 Trung Hưng” được nhà nước công nhận.
    Công ty tôn trọng lý niệm “ dốc toàn sức phát triển ngành nông nghiệp, tạo ra giá trị cho khách hàng, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân loại”, đứng vững ngành nghề thức ăn, tích cực mở rộng ngành con giống, phát triển đồng bộ ngành chế phẩm sinh học, kiên trì quan niệm vì khách hàng cung cấp sản phẩm lành mạnh , an toàn và giá cả hợp lý nhất, phục vụ kỹ thuật, hổ trợ khách hàng thực hiện giá trị nuôi trồng lớn nhất.
   Công ty thực hiện mô thức vận hành kinh doanh “ công ty + hộ nuôi + tiêu chuẩn”, cung cấp phục vụ nuôi trồng nhất thể hóa “ thức ăn + con giống + chế phẩm sinh học + phục vụ kỹ thuật nuôi trồng”, dốc sức trở thành công ty đi dầu về kỹ thuật, phục vụ số 1, cung cấp sản phẩm nông sản quốc gia và sản phẩm nuôi trồng an toàn thực phẩm.


Công Ty Thủy Sản Việt Hoa