VIDEO QUẢNG CÁO
CHỨNG NHẬN & THÀNH TÍCH
LIÊN KẾ WEBSITE
Hỗ trợ online

Hoạt động công đoàn

Để tiếp tục phát triển gà đồi Yên Thế, UBND tỉnh Bắc Giang vừa giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi tổ chức chuyển giao kỹ thuật cho các hộ và các cơ sở ấp nở con giống. 

Hỗ trợ khoảng 22 nghìn con gà giống bố mẹ, vắc-xin tiêm phòng, hóa chất phun tiêu độc khử trùng, máy xông khử trùng trứng và cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho các cơ sở sản xuất con giống. 

UBND huyện Yên Thế chỉ đạo thành lập HTX sản xuất con giống trên địa bàn; thực hiện tốt Đề án chăn nuôi theo hướng VietGAP. 

Sở Công thương thực hiện xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Sở Khoa học và Công nghệ quản lý thương hiệu, bố trí kinh phí thực hiện các đề tài, dự án phục vụ phát triển gà đồi.Công Ty Thủy Sản Việt Hoa